OPENAI CHATGPT app "nguyên chất" từ openAI đã có mặt chính thức cho IOS

Created on 21 May, 2023ChatGPT • 851 views • 1 minutes read

 1. Thông tin từ openAI:
 2. - Web chính thức:
 3. https://openai.com/blog/introducing-the-chatgpt-app-for-ios
 4. - Twitter: https://twitter.com/OpenAI/status/1659240315100995585?s=20
 5. Thông tin tải xuống:
 6. - Khả dụng:
 7. Hiện tại app chỉ tải được ở US, các nước khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới, tuy nhiên mọi người có thể chuyển vùng Appstore sang US để tải.
 8. - Tên app:
 9. OpenAI ChatGPT (Như hình).
 10. - Link tải ⬇️:
 11. https://apps.apple.com/app/openai-chatgpt/id6448311069
 12. Tính năng:
 13. - Các tính năng như trên web:
 14. GPT-3.5 (chatGPT), GPT-4 (cho người dùng bản chatGPT plus).
 15. - Lịch sử:
 16. Đồng bộ lịch sử chat qua các thiết bị.
 17. - Nhúng whisper:
 18. Cho phép người dùng chat qua giọng nói.
 19. - Free to use:
 20. Miễn phí dùng chatGPT, không có quảng cáo khi dùng.

Mọi người thấy sao về sản phẩm này của openAI? 🤔🤗

Sẽ sớm ra mắt phiên bản cho android, nên tìm đúng app tránh tải các app không phải của openAI, để ý bên dưới tên app sẽ có hãng sản xuất, kiểm tra có phải của OpenAI không.

Ở VN khả năng sẽ không khả dụng để tải nên chuyển vùng sang US tải nếu muốn trải nghiệm.

Nếu bạn không biết tải thì cứ link web ra màn hình dùng tạm cũng được.